Akademia Piłkarska Wilki Warszawa

Koncepcja Szkolenia Akademii Piłkarskiej Wilki Warszawa

Podstawową misją naszej akademii jest podnoszenie poziomu sportowego oraz organizacyjnego dziecięcej piłki nożnej w Polsce. Nadrzędnym celem akademii jest promowanie piłki nożnej oraz  propagowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Akademia Piłkarska Wilki stawia sobie za cel wysoką jakość treningu, zadowolenie dziecka z odbytych zajęć oraz doskonały kontakt z rodzicami swoich podopiecznych. Akademia nie przeprowadza  selekcji wstępnej. Każdy młody piłkarz może wziąć udział w zajęciach, gdyż wcześniej nie sprawdza się jego umiejętności piłkarskich. Metody szkoleniowe stosowane podczas treningów maja zachęcać dzieci do uprawiania piłki nożnej jak i przybliżyć i wprowadzić dzieci w ciekawy świat piłki nożnej. 

Podział na grupy oraz filozofia każdej z grup

W ramach treningów Akademii Piłkarskiej Wilki obowiązuje podział na 4 grupy treningowe:

 • 4 - 6 lat skrzaty
 • 7 - 8 lat żaki
 • 9 – 10 lat orlik
 • 11 – 12 lat młodzik

Ze względu a bardzo zróżnicowany poziom dzieci w tym samym wieku przydział do odpowiedniej grupy uzależniony jest nie od wieku, ale przede wszystkim od predyspozycji, które rozumiane są jako zbiór umiejętności technicznych oraz zdolności psychofizycznych i socjalnych

Filozofia piłki nożnej poszczególnych grup – Skrzaty

       Grupa „Skrzaty” przypada a wiek przedszkolny. W tym wieku w większości polskich przedszkoli nie prowadzi się żadnych zajęć ogólnorozwojowych o charakterze sportowym. Trudno jest również mówić o jakimkolwiek poziomie czy stopniu zaawansowania sprawnościowego. W tej kategorii wiekowej piłkarze mają przede wszystkim poznać piłkę za pomocą ogólnych zadań ruchowych, treningi najczęściej przeprowadzane są w formie ćwiczeń oswajających z futbolówką - zabaw i gier. Na razie jest zbyt wcześniej, żeby zawodnicy uczyli się taktyki. Na tym etapie najważniejsza jest zabawa oraz rozwój KZM (koordynacyjne zdolności motoryczne) z naciskiem na poprawną technikę biegu. Piłkarze w tym wieku doskonale znoszą intensywne, ale krótkie wysiłki. Ważniejsze od typowych umiejętności piłkarskich jest osiągniecie przez dziecko pożądanych cech socjalno-społecznych: wiary w siebie, współpracy w grupie, radzenia sobie z porażkami i zwycięstwami.

 Cele szkoleniowe w kategorii „Skrzaty” 

 • Radość z zabawy,
 • Wszechstronny trening podstawowy,
 • Różnorodna oferta ruchowa,
 • Rozwijanie samodzielności.

 

Liczba zajęć w tygodniu: 2 Czas trwania zajęć 60 minut, Struktura zajęć:

 

 

Formy treningowe w kategorii Skrzat:

 • Zabawy organizacyjno-porządkowe,
 • Zabawy bieżne,
 • Tory przeszkód,
 • Wyścigi,
 • Ćwiczenia w atrakcyjnych formach
 • Indywidualne oswajanie z piłką.
 • Gry,

 Filozofia piłki nożnej poszczególnych grup – Żaki

      Grupa „Żaki” przypada na wiek wczesnoszkolny. Na tym poziomie edukacji zajęcia wychowania fizycznego często są prowadzone przez nauczycielki wychowania zintegrowanego, a więc osoby, które niekoniecznie mają wiedzę na temat odpowiednich form i metod nauczania. Na tym etapie nie tylko poziom sportowy jest słaby, ale również koncentracja i samodyscyplina. Dzieci w tym wieku charakteryzują się dużą ciekawością, rozwiniętą fantazją oraz ruchliwością. Są mocno zapatrzone w siebie. Posiadają pierwszych idoli piłkarskich i starają się ich naśladować. Jest to bardzo delikatny okres, dzieci które w nim złapią bakcyla piłki nożnej, wiążą się z nią z reguły na stałe. Treningi powinny być zdominowane przez zróżnicowane formy ruchowe, gry i zabawy podczas których dzieci poznają różnego rodzaju piłki (tenisowe, siatkowe, piankowe itd.), a także małe gry od 1x1 do 4x4.

Klasyczny podział jednostki treningowej nie ma zastosowania w przypadku pracy z grupami żaków (F). Dzieci w tym wieku nie potrzebują jeszcze precyzyjnie opracowanej rozgrzewki – zamiast tego chcą i powinny od razu szybko się ruszać. Dlatego, tak jak w przypadku zajęć z przedszkolakami, także i tu, jeszcze przed powitaniem i wprowadzeniem do gry, warto zaproponować fazę swobodnej zabawy. W części wstępnej zaproponuj rozmaite łatwe gry ruchowe typu „berek”, które pozwolą dzieciom szybko rozbiegać się. W ten sposób naturalna chęć ruchu i zabawy zostanie zaspokojona już w pierwszej części zajęć. Ułatwi to pracę z dziećmi w następnych etapach treningu, ponieważ nie będą już one tak ruchliwe i niespokojne.

       W rozgrzewce, która trwa ok. 15 min. największy akcent powinniśmy kłaść na wszechstronne szkolenie ruchowe. Ogólna zdolność ruchowa, obejmująca biegi, starty, skoki i przewroty, jest bazą do rozwoju późniejszej optymalnej sprawności piłkarskiej. Ukierunkowany rozwój zdolności koordynacyjnych jest podstawowym zagadnieniem treningu dla tej kategorii wiekowej.

       W części głównej ukierunkowanej na rozwój umiejętności piłkarskich, która trwa ok. 10 min. powinniśmy kłaść na szkolenie ukierunkowane na rozwój umiejętności piłkarskich, związanych z kształtowanie koordynacji ruchowej i „czuciem piłki”.

Dzieci powinny rozwijać opanowanie różnego rodzaju piłek. Podczas zajęć należy więc wykorzystywać szeroką gamę piłek do przeprowadzania krótkich ćwiczeń i gier. Dzięki temu rozwijamy w sposób ukierunkowany nie tylko zdolności koordynacyjne, ale przede wszystkim

także zdolność percepcji.

       W części głównej ukierunkowanej na nauczanie techniki, która trwa ok. 15 min. powinniśmy kłaść nacisk na specjalistyczny trening techniki. Dzieci powinny poprzez zabawę przyswoić sobie podstawowe elementy techniki piłkarskiej. Trening musi być dostosowany do możliwości dzieci. Należy naprzemiennie układać zabawy i ćwiczenia, a do zadań wprowadzać elementy rywalizacji. W miesiącu w ramach uatrakcyjnienia i zwiększenia efektywności treningu proponujemy łączyć ze sobą poszczególne treści szkoleniowe i planować je w układzie pracy tygodniowej.

      W części końcowej, która trwa ok. 20 min. powinniśmy kłaść na nauczanie gry w piłkę nożną.

Gra w piłkę nożną w małych grupach („podwórkowa piłka nożna”) powinna być częścią każdych zajęć. Także w tym przypadku należy pozwolić dzieciom na swobodną grę wolną od reguł, a w przypadku współzawodnictwa – wolną od wywierania presji na osiągnięcie wyniku. Zabawa i radość z gry w piłkę jest podstawą wszystkiego!

 Cele szkoleniowe w kategorii

 • Rozwijanie sprawności ogólnej: szybkość + koordynacja ruchowa,
 • Wychowanie przez sport,
 • Kształtowanie motywacji,
 • Rozwijanie techniki indywidualnej,
 • Rozwijanie taktyki w małych grach.

 Liczba zajęć w tygodniu: 2 Czas trwania zajęć 75 minut, Struktura zajęć:

 

 Filozofia piłki nożnej poszczególnych grup – Orlik

       Kolejny etap piłkarskiej edukacji w akademii to moment, gdy zawodnicy wkraczają w tzw. złoty wiek koordynacji. W tej kategorii wiekowej mamy do czynienia z przejściem od wieku zabawy do wieku nauki. Wszechstronne ćwiczenia i gry ruchowe, takie jak berek czy też różne warianty zabaw z wykorzystaniem piłki, powinny nadal być częścią zajęć.

       W rozgrzewce, która trwa ok. 15 min. największy akcent powinniśmy kłaść na wszechstronne szkolenie ruchowe. Ogólna zdolność ruchowa w dalszym ciągu jest częścią składową treningu. Będzie ona jednak trenowana w sposób bardziej ukierunkowany na piłkę nożną, np. poprzez ćwiczenia koordynacji biegowej, i uzupełniana przez programy ćwiczeń wzmacniających i rozciągających.

      W części głównej ukierunkowanej na rozwój umiejętności piłkarskich, która trwa ok. 15 min. powinniśmy kłaść na szkolenie ukierunkowane na rozwój umiejętności piłkarskich, związanych z kształtowanie koordynacji ruchowej i „czuciem piłki”. Dotychczas ćwiczenia z piłką ograniczały się do poznania jej właściwości poprzez przetaczanie, skoki, uderzanie itd. Teraz jednak większą rolę odgrywa specyficzna praca z piłką, przygotowująca do następnego modułu, jakim jest nauka techniki.

       W głównej związanej z nauczaniem techniki, która trwa już zdecydowanie dłużej ok. 30 min. powinniśmy kłaść nacisk na specjalistyczny trening techniki. W treningu ukierunkowanym na umiejętności piłkarskie zaakcentowane były tylko takie rodzaje techniki, jak: prowadzenie piłki, strzały do bramki i podania piłki. Teraz program rozszerza się o wszystkie pozostałe. Fazy ćwiczeń mogą trwać dłużej, ze względu na lepszą zdolność koncentracji dzieci. Trening techniki prowadzony jest zgodnie z założeniami metodycznymi. W dalszym ciągu proponujemy łączyć ze sobą działania i planować je w układzie pracy tygodniowej

       W części końcowej, która trwa ok. 30 min. powinniśmy kłaść na nauczanie gry w piłkę nożną. W przypadku niższych kategorii wiekowych gra w piłkę nożną ma na celu przede wszystkim zmotywowanie zawodników i dlatego z reguły nie wprowadza się do niej wielu zasad. W przypadku orlików (E) zagadnienia techniczne, przy zastosowaniu dodatkowych reguł, powinny być uwzględnione także podczas gry w piłkę, np. gra na bramki z prowadzeniem piłki w przewadze (podania) lub w drużynie grającej z przewagą.

 Cele szkoleniowe w kategorii „Orlik”

 • Rozwijanie sprawności ogólnej: szybkość + koordynacja ruchowa,
 • Intelektualizacja i indywidualizacja,
 • Wstępne szukanie pozycji,
 • Rozwijanie myślenia taktycznego w fazach bronienia i atakowania,
 • Rozwijanie technik indywidualnej po przez ćwiczenia i gry.

 Liczba zajęć w tygodniu: 2 Czas trwania zajęć 90 minut, Struktura zajęć:

 

 

Filozofia piłki nożnej poszczególnych grup – Młodzik

      Głównymi zadaniami tego etapu szkolenia jest wszechstronny rozwój techniki (ze szczególnym naciskiem na panowanie nad piłką), stymulacja potencjału motorycznego, nauczanie podstaw taktyki indywidualnej oraz grupowej, a także kształtowanie cech wolicjonalnych zawodników. W naszej koncepcji idealnym narzędziem do rozwijania wszystkich elementów są małe gry zadaniowe i taktyczne, dlatego też dominują one na tym etapie nauczania. Najważniejsze jest to, by gry te nie były celem samym w sobie, ale środkiem do osiagniecia zaplanowanych celów.

 Cele szkoleniowe w kategorii „Młodzik”

 • Rozwijanie kreatywności dziecka i radości z gry w piłkę nożną,
 • Systematyczny trening podstawowej techniki piłkarskiej – stosowanie w różnych sytuacjach,
 • Nauka taktyki indywidualnej w ataku i obronie,
 • Nauka podstaw taktyki grupowej,
 • Wspieranie inicjatywy własnej zawodnika, wymaganie aktywności i mobilności graczy.

 Liczba zajęć w tygodniu: 2 Czas trwania zajęć 90 minut, Struktura zajęć: