Akademia Piłkarska Wilki Warszawa

OPŁATY

SKŁADKA CZŁONKOWSKA.

Obowiązująca od marca 2015 roku miesięczna składka członkowska jest płatna do 5 -ego każdego miesiąca. Wysokość opłaty uzależniona jest od grupy treningowej, ilości zajęcia oraz lokalizacji.

 

Ilość zajęć oraz nieobecność na zajęciach treningowych nie mają wpływu na wysokość opłat.

W przypadku braku wpłaty składki Trener ma prawo nie dopuścić ucznia do treningu.

 

W tytule przelewu zawsze należy wpisać: ,, imię i nazwisko, nazwę GRUPY, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

przykład : Jan Kowalski, Staffa, składka styczeń.

 

Wpłat dokonujemy na konto :

KONTO: mBank
Nr: 21 1140 2004 0000 3602 7563 9547

Akademia Piłkarska Wilki Warszawa Sp. z o.o.

 ul. Marymoncka 14 m.13

 01 - 869 Warszawa